Skärmavbild 2020-09-03 kl. 08.16.24.png

5 av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande domÅr 2019 anmäldes över 23 000 sexualbrott i Sverige, men bara en bråkdel av alla anmälningar ledde till fällande dom. Så här ser verkligheten ut för kvinnor idag.Våldtäkt är att allvarligt brott. För den som blivit utsatt är sam- hällets stöd av stor vikt, och en rättsprocess som leder till att förövaren blir fälld och straffad ses av många som den viktigaste upprättelsen för den som blivit utsatt. I verkligheten är det dock en mycket liten andel av våldtäktsanmälningarna som leder till en fällande dom. Under de senaste åren har runt 5 av 100 anmälda våldtäkter lett till en fällande dom.


Orsaker till att ärenden läggs ned För att få en klarare bild av vad som är de vanligaste skälen till att utredningar om våldtäkt läggs ner, har Brå kategoriserat de primära nedläggningsskälen i 736 nedlagda ärenden. Det visar att nedläggningsskälen år 2016 fördelade sig på följande sätt:


Som framgår av tabellen är den vanligaste huvudorsaken till nedläggningen att bevisningen är otillräcklig. I dessa fall finns det en medverkande målsägande och en identifierad misstänkt. Målsägandens utsaga uppfyller kriterierna för våldtäkt och har inte blivit motbevisad i centrala delar. Men åklagaren bedömer att bevisningen inte är stark nog för att väcka åtal i domstol.


Vid Brås fördjupade genomgång av 200 utredningar har det framkommit brister i en hel del av utredningarna. Det handlar om brister i form av utredningar som drar ut på tiden och att det fanns möjliga utredningsåtgärder som inte vidtagits.


Detta är några exempel:

  • I en del ärenden skulle förhören med parterna kunna ha ett tydligare fokus på de centrala frågorna när, var och hur.

  • Målsägandens och den misstänktes utsagor kontrolleras inte alltid tillräckligt väl, trots att det skulle vara möjligt.

  • Man utreder inte alltid tillräckligt väl om kriterierna för sär- skilt utsatt situation är uppfyllda. Möjligheten att göra ett snabbt alkotest, fråga vittnen om målsägandens tillstånd, inhämta kamerabilder m.m. utnyttjas inte alltid.

  • Parternas mobiler töms inte tillräckligt ofta eller tillräckligt snabbt, vilket medför en risk för att viktigt bevismaterial missas eller raderas.

  • Man väntar ibland alltför länge med att höra den miss- tänkte.